Заштита на животна средина

АД ТЕЦ Неготино воведе ISO стандарди

Iso 14001_(pdf)

Politika Za Zastita_TEC_Negotino (pdf)