Извештаи

с. Дуброво
1440 Неготино

Почетна

Напишано од goran
Категорија:

Извештаи за работењето на АД ТЕЦ Неготино

 


  • Преглед на трошоци (од дек.2014 до мај 2015 год.) (.pdf документ)
  • Преглед на наративен извештај (од дек.2014 до мај 2015 год.) (.pdf документ)

 

  • Преглед на трошоци (од дек.2017 до мај  2018 год.) (.pdf документ)
  • Преглед на наративен извештај (од дек.2017 до октомври 2018 год.) (.pdf документ)

Joomla! Debug конзола

Сесија

Информација за профил

Искористеност на меморија

Барања до базата