Почетна

с. Дуброво
1440 Неготино

Почетна

Напишано од goran
Категорија:

 Со законот за заштита на личните податоци се уредува заштитата на личните податоци како основни слободи и права на граѓаните, а особено правата на приватност во врска со обработка на лични податоци.

лица/ офицери за заштита на личните податоци од АД ТЕЦ Неготино следниве вработени :

-        Драгица Јованова Милева

o   E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. тел. 071723404

-        Александра Методиева (замена)

o   Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. тел. 078967628

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

АД ТЕЦ Неготино ја препознава  важноста на приватноста и затоа обезбедува заштита на личните податоци добиени по било кој основ, а кои автоматски или рачно се обработуваат при користење на било кои услуги.

Политиката за приватност на Агенцијата e заснована врз Законот за заштита на лични податоци.
Агенцијата ги презема пропишаните технички и организациски мерки за заштита на личните податоци во текот на своето работење.

Законски дефинираните надлежности на АД ТЕЦ Неготино како јавен сервис за услуги од пазарот на трудот вклучуваат и обработка на лични податоци кои рачно или електронски се обработуваат во текот на работните процеси. За обработката на личните податоци при користење на услуги од Агенцијата, лицата даваат своја согласност со потпишување на изјава при нивното прво доаѓање во Агенцијата.

Доколку АД ТЕЦ Неготино разменува лични податоци со трети лица (други државни и јавни институции и органи, правосудни органи и субјекти кои имаат законски основ да користат податоци од Агенцијата), тоа се прави исклучиво за остварување на законски утврдените надлежности.

Освен ова, на Вашиот компјутер се запишуваат и т.н. колачиња за кои Агенцијата има посебна политика.

Внимателно прочитајте ја оваа Политика за приватност. Вашето користење на веб-страната и користење на системот значи прифаќање на оваа Политика за приватност.

Доколку не се согласувате со условите наведени во оваа Политика за приватност, Ве молиме не користете ја веб-страната на АД ТЕЦ Неготино.

Оваа Политика за приватност не се однесува на веб-страни кои сте ги посетиле преку некој од линковите поставени на нашата веб-страна.

 

ПОЛИТИКА ЗА КОЛАЧИЊА - "COOKIES"

Колачињата се мали текстуални датотеки кои се запишуваат вашиот компјутер или мобилен уред при посета на некоја веб страна. Колачињата чуваат информации за вашите поставки во веб прелистувачот, како на пример: јазик, големина на фонт како и самиот факт дека веќе сте посетиле одредени страници. на тој начин при повторна посета на истата страница не мора повторно да ги поставувате. Некои од колачињата се неопходни за функционирање на страниците, а некои служат и за собирање статистички податоци.

Во поголемиот број прелистувачи можете генерално да спречите користење на колачиња, со што понатаму поединечно за секоја веб страна можете да ги поставувате вашите преференци. Притоа, можно е некои веб страни или нивни делови да не функционираат. 

Веб страницата на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија ги користи следните типови колачиња: колаче за зачувување на ваши поставки при посета на страницата и колаче кое служи за статистички анализи. 

Сите информации кои се запишуваат во колачињата, Агенцијата ќе ги користи исклучиво за потребите на web услугата или за статистички потреби и тоа на начин на кој вашата приватност нема да биде загрозена. Доколку вашите лични податоци треба да бидат запишани во колачињата, тоа ќе биде со ваша претходна согласност.

 

Напишано од goran
Категорија:

Според Законот за слободен пристап до информации

Барањата за пристап до информации од јавен карактер може да се достават по пошта на адреса:

 

АД ТЕЦ Неготино
с.Дуброво
1440 Неготино
Република Северна Македонија

 

во продолжение се набројани и додадени документи од јавен карактер..


 

1.    Стратешки план;

2.    Буџет- Финансов план;

 Финансиски планoви: 

3.    Усвоени извештаи за реализaцијa на буџетот - Финансиски извештаи;

4.    Ревизорски извештаи;

5.    План за јавни набавки; 

6.    Правилник за внатрешна организација; (*.pdf док.)

7.    Органограм за внатрешна организација; ( Организациона шема )

8.    Правилник за систематизација на работните места; (Работни места)

9.     Список на лица вработени во органи во состав на акционерски друштва во државна сопственост со позиција, службен e-mail и службен телефон;  (*.pdf Преглед на вработени )

10.    Консолидирaни текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на органите во состав нa акционерските друштва во државна сопственост;

  • Закон за енергетика
  • Шема на процеси
  • Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на сурова нафта..- складирање на нафта (*.pdf)
  • Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на сурова нафта..- складирање на мазут (*.pdf)

11.  Обрасци што ги користат граѓаните при доставување поднесоци до органите во состав на акционерските друштва во државна сопственост за остварување на своите права; (Барање за пристап до информации од јавен карактер/.pdf)

12.    Тарифници за надоместоци за издавање реални акти; (Нема)

13.    Листа на информации од јавен карактер; ( Листа преглед. )

14.    Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер;

   // м-р Горан Петров, тел.070/265-623 e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

15.    Правилник за заштитено внатрешно пријавување;  (Нема)

16.    Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување;

- Лице за проценка и ризик на мерки за спречување корупција е Невенка Ристова, тел.075/230-386 ,

  • Годишен план за проценка на ризици и мерки за спречување корупција за 2023 година ( Plan_Korupcija_2023 pdf )

17.    Контакт-телефон и e-mail од органите во состав на акционерските друштва во државна сопственост за генерални прашања; (Листа контакти)

18.  Листа на активни регистри што ги водат органите во состaв на акционерските друштва во државна сопственост и единици на локалната самоуправа, во зависност од нaдлежноста;

19.    Биографии од именуваните/избраните лица во органите во состав на акционерските друштва во држaвна сопственост; (CV биографии Менаџмент

20.    Најава на месечни настани, онлајн-календар.

21. Годишен извештај Согласно член 3 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на
Р.С.М. бр.101/2019)  (Извештај-2022.pdf_

22. Лица/ офицери за заштита на личните податоци од АД ТЕЦ Неготино следниве вработени :

-        Драгица Јованова Милева  E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. тел. 071723404

-        Александра Методиева (замена)  Е-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. тел. 078967628

23. Изјава за приватност при вршење на видеонадзор Izjava Privatnost VideoNadzor.pdf