Менаџмент

с. Дуброво
1440 Неготино

Менаџмент

Напишано од Super User
Категорија:

Менаџмент на АД ТЕЦ Неготино

 

Надзорен одбор

·         Зоран Бањански, претседател на НО

·         Трајче Крстевски, член на НО

·         Андријан Ташковски, член на НО

·         Илија Глигоров, член на НО

·         Блаже Димов, член на НО, Синдикален претставник

immediate vortex

 

Управен одбор

·         Небојша Стојановиќ, генералeн директор, претседател на УО

·         Игор Бојаџиев, технички директор, член на УО

·         Јане Стоименов, директор за производство, член на УО

·         Билјана Петроска Мантева, директор за финансиски работи, член на УО

·         Никола Ангеловски, директор за правни и општи работи, член на УО